Benefičný koncert "BUDÍK" 2009 v Považskej Bystrici

/album/budik-2009/pict0110m-jpg/
/album/budik-2009/pict0111m-jpg/
/album/budik-2009/pict0112m-jpg/
/album/budik-2009/pict0113m-jpg1/
/album/budik-2009/pict0114m-jpg/
/album/budik-2009/pict0125m-jpg/
/album/budik-2009/pict0126m-jpg/
/album/budik-2009/pict0127m-jpg/
/album/budik-2009/pict0128m-jpg/
/album/budik-2009/pict0129m-jpg/

Benefičný koncert Budík sa konal v Považskej Bystrici už 2-krát. Tentoraz to bolo 11. septembra

2009. Zúčastnili sa na ňom účinkujúci z celého mesta a podporiť túto akciu prišli aj Melánia

Kasenčáková, Johny Mečoch, Paľo Drapák a celé podujatie moderoval herec Marián Mitaš.

V tomto roku sa vyzbieralo viac ako 150 tisíc Sk. Táto čiastka poputuje na detské oddelenie

NsP v Považskej Bystrici.

Vyhľadávanie

Created by Monika (c) 2009 Všetky práva vyhradené.